Àrea d'oci i temps lliureEL LLEUREEl lleure té un forta repercussió en la vida de les persones i en la millora de la seva qualitat de vida. Per tant, el lleure aporta un benestar objectiu i subjectiu en diferents àmbits com les relacions interpersonals, la inclusió social, el benestar emocional, el respecte dels drets, l’autodeterminació i el benestar físic. (Indicadors de qualitat de vida, Shalock, 1998).


L’àrea de Lleure de Dincat treballa per aportar aquesta qualitat al temps d’oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, a través dels serveis i centres de lleure associats, donant suport a la tasca que duen a terme i també informant-los dels recursos de lleure de la comunitat des d’una perspectiva més inclusiva i normalitzadora.
Un dels aspectes més importants és garantir que totes les persones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir del seu temps de lleure de la manera més satisfactòria i agradable possible, facilitant la seva autodeterminació i presa de decisions. Mitjançant el lleure, les persones amb discapacitat intel·lectual poden satisfer necessitats que no cobririen en altres àmbits de la vida, com per exemple, les relacions personals i afectives amb altres companys i companyes de la mateixa edat.

LES NOSTRES ENTITATS

Hi ha una gran diversitat d'entitats de que organitzen activitats de lleure associades a Dincat amb diferents formes jurídiques i d'organització:

Serveis de lleure: entitats que entre d'altres serveis: escola, treball, atenció diürna, habitatge, etc.

Associacions juvenils: Entitats que la seva única finalitat és l’organització d’activitats de lleure.

Associacions de pares i mares:que la seva principal activitat és l’organització d’activitats de lleure

Entitats Esportives: només organitzen activitats esportives. 

GRUP PERMANENT DE LLEURE (GPLL)

Es tracta del canal de participació que tenen les entitats i/o serveis de lleure a la Federació. Les seves funcions són les següents:


  • Participar en la planificació anual d'activitats de la Federació.
  • Proposar les prioritats de l'àmbit de lleure a la Junta Directiva, que les  valorarà en funció de la programació general.
  • Elaborar informes informes, dictàmens o propostes de temes concrets i elevar-ne les conclusions a la Junta Directiva, a petició d’aquesta o per iniciativa pròpia.
  • Promoure i crear grups de treball específics, de durada limitada, per a tractar temes concrets d’interès general.
Any 2012: Acta 14-01-2012; Acta 12-11-2012Acta 17-10-2012; Acta 12-11-2012

Any 2013: 14-01-2013; 18-02-2013; 18-03-2013; 02-05-2013; 30-09-2013

Així mateix, el GPLL convoca periòdicament el Plenari d'entitats i/o serveis de lleure, per tal de mantenir-les informades pel que fa aquells aspectes relacionats amb el lleure que poden ser del seu interès. 

Acta 16-01-2013 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada